background

ARM CAD

 • O programu ArmCAD 6

  ARMCAD 6, program za izradu detalja armiranja

  ArmCAD 6 je rezultat dugotrajnog i intenzivnog rada na ugrađivanju višegodišnjeg iskustva i zahtjeva mnogobrojnih korisnika. U odnosu na ArmCAD 2005, ArmCAD 6 donosi sveobuhvatno unapređenje i obezbjeđuje lakši, brži, tačniji proces crtanja detalja armiranja. ArmCAD 6 omogućuje optimalniji utrošak armature i smanjenje troškova gradnje. Pruža još veći stepen prilagodljivosti stilovima i pravilima izrade crteža. ArmCAD 6 ima pregledniji, upotrebljiviji i udobniji korisnički interfejs. Dvosmjerno je kompatibilan sa prethodnom verzijom što znači da može i učitavati crteže rađene sa ArmCAD-om 2005 ali i snimati svoje crteže tako da se mogu otvoriti i programom ArmCAD 2005. ArmCAD 6 je program, koji integrisan u AutoCAD ili BricsCAD, pomaže u pravljenju visokokvalitetnih profesionalnih crteža detalja armiranja. Program ArmCAD 6 korisnika oslobađa najnapornijeg dijela posla - razvrstavanja, pozicioniranja, obilježavanja, brojanja, oblikovanja, sidrenja, kontrole grešaka. I sve to uz automatsko ažuriranje svih naknadnih izmjena. U svakom trenutku, program omogućuje automatsko generisanje specifikacije armature koja precizno i tačno prikazuje geometriju i količinu svake od upotrebljenih pozicija šipki na crtežu. Zajedno sa specifikacijom, automatski se generiše i rekapitulacija armature koja predstavlja zbirni prikaz količina armature. Pri upotrebi mrežaste armature, pored specifikacije i rekapitulacije, automatski se generiše i optimiziran plan sječenja koji omogućuje da količinu sječenih a neiskorišćenih dijelova mreža bude najmanji mogući.

  GLAVNI ELEMENTI PROGRAMA ARMCAD 6

  Program ArmCAD 6 omogućuje crtanje, pozicioniranje, kotiranje, obilježavanje i editovanje šipki, serija šipki i mrežaste armature. Kreiranje kompletnih i detaljnih izvještaja specifikacije, rekapitulacije i plana sječenja šipki i mreža je potpuno automatsko, a izvještaji su visokoprofesionalni i potpuno prilagodljivi različitim standardima i stilovima. Omogućeno je automatsko generisanje gotovih izvođačkih crteža na osnovu dimenzioniranja izvršenog programom Tower (verzije 5, 6 i 7). Potpuno je integrisan u programe AutoCAD, odnosno BricsCAD.

  NAJVAŽNIJE NOVINE PROGRAMA ARMCAD 6

  • Podrška za novu CAD platformu
  • Optimalnije korišćenje i ušteda standardne armature
  • Optimalnije korišćenje i ušteda mrežaste armature
  • Unapređenja u crtanju i obilježavanju
  • Unapređenja u zadavanju šipki
  • Unapređenja u zadavanju serija šipki
  • Unapređenja u pravljenju poprečnih presjeka
  • Novine u funkcijama za uređivanje
  • Novine u pomoćnim alatima
  • Novine u izvještaju
  • Novine u korisničkom interfejsu
  • Jednostavan prelazak sa ArmCAD-a 2005


Detaljnije: www.radimpex.rs