background

METAL STUDIO

 • O programu Metal Studio

  Metal Studio, program za crtanje metalnih konstrukcija

  Metal Studio je savremeni alat za izradu visokoprofesionalnih crteža metalnih konstrukcija i radi na platformi AutoCAD-a.
  Program Metal Studio omogućuje kreiranje kvalitetne projektne dokumentacije uključujući kompletnu i detaljnu specifikaciju i rekapitulaciju. Velika lakoća, jednostavnost i brzina u radu, velika funkcionalnost i fleksibilnost, uspješno su spojeni u programu Metal Studio. Visoki stepen integracije sa programom AutoCAD omogućuje da se kompleksni entiteti napravljeni programom Metal Studio ponašaju kao standardni entiteti AutoCAD-a.

  Funkcionalnost

  Program Metal Studio omogućuje kreiranje kompleksnih i kvalitetnih crteža metalnih konstrukcija.
  Najznačajnije funkcije programa su:
  • modeliranje štapova sa velikim brojem različitih poprečnih presjeka - valjanih, zavarenih, hladnooblikovanih, jednostrukih i višestrukih, a baze poprečnih presjeka su proširive i otvorene za mijenjanje
  • modeliranje limova proizvoljne geometrije
  • automatsko pozicioniranje i brojanje elemenata
  • obilježavanje elemenata uz mogućnost izbora velikog broja stilova obilježavanja
  • oblikovanje elemenata različitim načinima - definisanjem otvora, prodora, odsjecanjem, zasjecanjem, bušenjem
  • automatsko određivanje vidljivih i nevidljivih ivica
  • modeliranje spojeva sa vijcima - paralelno i radijalno raspoređivanje velikog broja tipova, sa velikim brojem simbola za obilježavanje, a baze raspoloživih vijaka su proširive i otvorene za lako mijenjanje
  • modeliranje varova i njihovo obilježavanje u skladu sa standardima, ali i mogućnost definisanja sasvim proizvoljnog stila obilježavanja
  • vađenje presjeka kroz jedan ili više elemenata istovremeno
  • vađenje podužnih pogleda i podužnih i poprečnih presjeka uz zadavanje dubine gledanja
  • kreiranje slika detalja
  • automatska izrada radioničkih crteža, detaljno kotiranih i obilježenih
  • automatska izrada projektne dokumentacije koja obuhvata specifikaciju i rekapitulaciju materijala, težine, dužine, površine za farbanje (po sklopovima, za cijeli crtež ili za više crteža odjednom)
  • 3D vizualizacija i render
  • uvoz geometrije iz programa Tower
  • automatizovano konstruisanje većeg broja tipskih i karakterističnih elemenata - detalja veze, limova ukrućenja, čeonih limova ... (opciono)
  • proračun i kontrola veze (opciono)


Detaljnije: www.radimpex.rs