background

RADIMPEX • Tower je program za sveobuhvatnu analizu uticaja u ravanskim i prostornim konstrukcijama. Obezbeđujući snažne alate koji su automatizovani, integrisani, sveobuhvatni i intuitivni, ovaj program omogućava inženjerima povećanje brzine i kvaliteta projektovanja. Verzija 8 je visoko-profesionalan alat visokih performansi, zasnovan na višegodišnjem iskustvu i najnovijim saznanjima ekipe eksperata, inženjera i vrhunskih programera.
  Više o TOWER-u

 • ArmCAD je program, koji integrisan u AutoCAD i BricsCAD, pomaže u pravljenju visokokvalitetnih profesionalnih crteža detalja armiranja. Program ArmCAD 6 korisnika oslobađa najnapornijeg dijela posla - razvrstavanja, pozicioniranja, obilježavanja, brojanja, oblikovanja, sidrenja, kontrole grešaka. I sve to uz automatsko ažuriranje svih naknadnih izmjena. U svakom trenutku, program omogućava automatsko generisanje specifikacije armature.
  Više o ArmCAD-u

 • Metal Studio je savremeni alat za izradu visokoprofesionalnih crteža metalnih konstrukcija i radi na platformi AutoCAD-a. Program Metal Studio omogućava kreiranje kvalitetne projektne dokumentacije uključujući kompletnu i detaljnu specifikaciju i rekapitulaciju. Velika lakoća, jednostavnost i brzina u radu, velika funkcionalnost i fleksibilnost, uspešno su spojeni u programu Metal Studio. Visoki stepen integracije sa programom AutoCAD omogućava da se kompleksni entiteti napravljeni programom Metal Studio ponašaju kao standardni entiteti AutoCAD-a.
  Više o Metal Studio-u


 • NormaBase je Windows aplikacija, koja je namenjena: projektantima, izvođačima, inženjering firmama i investitorima. Program služi za izradu: predmera, predračuna, tendera, situacija, građevinske knjige, kalkulaciju i analizu cena. Pored primene u visokogradnji i niskogradnji, program ima primenu i u instalaterskim radovima. Laka izmena sadržaja postojećih baza, kao i lako kreiranje potpuno novih, daje ovom programu mnogo širu primenu od predviđene.
  Više o NormaBase-u

Detaljnije o RADIMPEX software-ima:
www.radimpex.rs