background

TOWER

 • O programu Tower 8

  Tower 8, program za statičku i dinamičku analizu konstrukcija i dimenzionisanje betonskih, čeličnih i drvenih elemenata

  Tower 8, program za statičku i dinamičku analizu konstrukcija i dimenzionisanje betonskih, čeličnih i drvenih elemenata. Tower 8 je program za sveobuhvatnu analizu uticaja u ravanskim i prostornim konstrukcijama. Obezbeđujući snažne alate koji su automatizovani, integrisani, sveobuhvatni i intuitivni, ovaj program omogućava inženjerima povećanje brzine i kvaliteta projektovanja. Verzija 8 je visoko-profesionalan alat visokih performansi, zasnovan na višegodišnjem iskustvu i najnovijim saznanjima ekipe eksperata, inženjera i vrhunskih programera. .

  Osnovne mogućnosti

  • Analiza statičkih uticaja u konstrukciji po teoriji I i II reda, sa linearnim, nelinearnim i elastoplastičnim ponašanjem
  • Proračun stabilnosti konstrukcije (određivanje kritičnih sila i dužina izvijanja)
  • Proračun svojstvenih vrijednosti (forme i periodi oscilovanja konstrukcije)
  • Generisanje seizmičkog opterećenja po različitim standardima (JUS, EC8, SNIP, ...)
  • Automatsko generisanje mreže konačnih elemenata
  • Automatsko generisanje masa u svim čvorovima modela
  • Analiza uticaja kroz definisane faze građenja objekta (montažne konstrukcije, spregnute konstrukcije, itd.)
  • Fundiranje na elastičnoj podlozi i mogućnost modeliranja tla u vidu elastičnog poluprostora sa definisanjem slojeva različitih svojstava i topologije preko proizvoljnog broja bušotina
  • Modeliranje montažnih tavanica ortotropnim pločama
  • Grede i stubovi promenljivog poprečnog preseka (grede sa vutama, prizmatični stubovi, lamelirani drveni nosači, itd.)
  • Modeliranje krutih veza u čvorovima greda (offset greda - dijagrami u svetlim otvorima)
  • Ekscentrično postavljanje greda i stubova (realno modeliranje podvlaka u pločama, stubovi skokovite promene poprečnog preseka, itd.)
  • Analiza uticaja u prednapregnutim elementima konstrukcije (proizvoljna geometrija kablova i proračun gubitaka sile prednaprezanja)
  • Zadavanje potpuno proizvoljnog karaktera i pravca delovanja opterećenja
  • Analiza uticaja od pokretnog opterećenja (definisanje potpuno proizvoljne šeme i putanje pokretnog opterećenja) kao i proračun uticajnih linija za presečne sile, deformacije i reakcije oslonaca uz određivanje kritičnog položaja pokretnog opterećenja i "pješačke navale"
  • Automatsko generisanje opterećenja na rotaciono simetričnim delovima modela usled različitih prirodnih pojava: sopstvena težina, sneg, pritisak, voda, zemlja, vjetar
  • Proračun usljed temperaturnih uticaja i pomjeranja oslonaca
  • Proračun relativnog ugiba u pločama i gredama
  • Automatsko dimenzionisanje armirano betonskih konstrukcija (JUS, EUROCODE, SNIP, DIN, BS, ACI, itd.)
  • Automatsko dimenzionisanje čeličnih konstrukcija (JUS, EUROCODE)
  • Automatsko dimenzionisanje drvenih konstrukcija (JUS, EUROCODE)
  • Lahko kreiranje kvalitetne projektne dokumentacije sa zaglavljem, tekstualnim izveštajima i grafičkim blokovima
  • Automatizovano osvežavanje projektne dokumentacije nakon izmena u modelu
  • Definisanje proizvoljnih ravni za crtanje
  • Simultano korišćenje ravanskog i prostornog crtanja
  • Precizan izbor tačaka sa crteža (dinamički osnap sa kombinovanjem kriterijuma)
  • Dinamički zum i pan. Dinamička rotacija izometrijskog prikaza modela (orbit)
  • Manipulacija sa elementima crteža (kopiranje, osno preslikavanje, brisanje, rotiranje, produžavanje, skraćivanje, kompletan undo/redo sistem obnavljanja crteža, itd.)
  • Automatsko generisanje vertikalnih elemenata konstrukcije
  • Automatsko generisanje rotaciono simetričnih tela (sfera, kupa, svod, spirala)
  • Rad sa blokovima crteža (snimanje i učitavanje proizvoljno odabranih dijelova modela)
  • Grupisanje proizvoljno odabranih dijelova modela u cjeline i ukidanje vidljivosti ostalim dijelovima modela (vidljivi samo stubovi, zidovi, tipski spratovi, štapovi ispune, glavni nosači, itd.)
  • Vizualizacija modela (DirectX render, šetanje kamerom kroz objekat)
  • Brzo pronalaženje ekstremnih vrijednosti uticaja na cijelom modelu ili pak samo na odabranoj grupi elemenata (ekstremne vrednosti normalnih sila samo u stubovima, maksimalni momenti savijanja u pločama tipskog sprata, maksimalna pomjeranja samo zidova, itd.)
  • Prikaz rezultata, kako na cijelom prostornom modelu, tako i na njegovim pojedinim dijelovima (u odabranom ramu, zidu, tavanici, temeljima, proizvoljno definisanom pogledu, itd.)
  • Prikaz rezultata u površinskim elementima putem izolinija i dijagrama duž proizvoljno zadate linije presjeka
  • Prikaz uticaja u linijskim elementima putem dijagrama i putem gradijenta boje
  • Prikaz reakcija oslonaca sa smjerom i intenzitetom
  • Dijagrami raspodele napona u spregnutim poprečnim presjecima kroz definisane faze građenja
  • Uticaji u pojedinačnim dijelovima spregnutog poprečnog preseka
  • Jednovremeni prikaz uticaja u svim stubovima i zidovima jednog nivoa (uvid u raspodeli uticaja od seizmike na sve stubove i zidove jednog sprata, preraspodjela normalnih sila od vertikalnog opterećenja na stubove i zidove datog nivoa, itd.)
  • Prikaz i animacija formi oscilovanja i deformisanog modela
  • Potpuno automatizovano dimenzionisanje armirano betonskih, čeličnih i drvenih konstrukcija (JUS, EUROCODE, SNIP, DIN, itd.)
  • Usvajanje armature u armirano betonskim konstrukcijama sa automatskim kreiranjem detalja armiranja i exportom u naš programe "ArmCad 2005" i "ArmCad 6"
  • Osim osnovne 32-bitne, dostupna je i 64-bitna verzija programa sa još većim kapacitetom proračuna i obrade rezultata, povećane brzine i optimizovanih performansi


Detaljnije: www.radimpex.rs